MES systémy

Na základě dlouholeté zkušenosti jak z oblasti podnikových informačních systémů, tak z oblasti automatizace výroby, nabízíme výrobním podnikům technologické informační systémy (Manufacturing Execution Systems), jejichž hlavním cílem je využít aktuální informace o situaci ve výrobě pro kvalitnější řízení a dosažení výrobních cílů.

Problémy ve výrobě

S jakými problémy se zpravidla potýkají výrobní podniky?

 • neznalost příčiny nízké výkonnosti
 • nedostatečné tempo zvyšování kvality
 • nízká úroveň využití strojního zařízení
 • nemožnost reagovat okamžitě na problémy
 • chyby personálu a zpozdění při poskytování informací z výroby
 • obecně problémy při běžném řízení výroby vyplývající z nedostatku informací
 • žádné nebo chaotické řízení údržby
 • rezervy v identifikaci výrobku v rámci výroby
 • rezervy v motivaci pracovníků na kvantitě a kvalitě výroby

Řídit výrobu směrem k vyšší kvalitě a výkonnosti je možné pouze za předpokladu pořízení, zpracování a vyhodnocení včasných a věrohodných informací z výrobních procesů. Naše společnost může poskytnout radu, ale zabezpečit i komplexní realizaci opatření a systémů, které zajistí onu zpětnou vazbu z výroby. Způsob vyhodnocení informací je však na pracovnících jednotlivých úrovní řízení výrobní firmy.

Co naše společnost nabízí ?

Na základě analýzy situace v konkrétním výrobním podniku, naši odborníci připraví návrh organizačních, technických a systémových opatření, které povedou k cíli formulovaném před zahájením projektu.

Návrh řešení může obsahovat:

 • řešení sběru dat z výrobních technologií (napojení na stroje nebo PLC automaty, doplnění o monitorovací jednotky, nebo zařízení pro vstup dat od obsluhy, dále snímače čarových kódu nebo RFID)
 • vyhodnocení technologických dat - sledování vývoje technologických paramterů (kvalitativních ukazatelů) výroby v okamžitém režimu (v reálém čase) nebo analýzy technologických dat zpětně
 • vyhodnocení výrobních dat - sledování rozpracovanosti výroby (kvantitativní ukazatele) výroby a analýzy výkonosti
 • vyhodnocení dat o zařízení - sledování využití (např. podle CEZ / OEE) za právě probíhající směnu nebo zpětně, sledování prostojů s vazbou na řízení údržby
 • sledování materiálového toku - nasazení vhodné identifikační technologie (kontaktní nebo bezkontaktní) a její aplikace do výrobních procesů zákazníka včetně softwarové podpory
 • vizualizaci výrobní technologie v grafické formě - zobrazení nákresu technologie včetně zobrazení dat v reálném čase


Realizace navrženého řešení

Největším problémem automatizovaného sběru dat je napojení na stroje a získání dat z nich. Toto je zpravidla největší překážka rozvoje systémů pro sledování výroby v českých výrobních podnicích. Společnost IMC Zlín má s řešením těchto situací zkušenosti a snaží se hledat nejefektivnější cestu jak získat data automaticky i ze starších technologií.

Hardwarové prvky a architektura systému musí splňovat požadavky na spolehlivost a stabilitu dat, které jsou základem vyhodnocení.

Konkrétní aplikační softwarové řešení je zpravidla vytvořeno úpravou jádra či stávajících modulů systému Pro.MES na konkrétní požadavky zákazníka, nebo vytvořením aplikace v prostření Wizcon / ControlMaestro. Je však možno také vytvořit specifické řešení aplikačního software pro konkrétního zákazníka.