Systémy pro sledování efektivity výrobních procesů

Sledování efektivity výrobního zařízení je k nezbytnou součástí moderního řízení výroby. Díky sledování tohoto faktoru může dojít ke zjištění rezerv ve výkonnosti a následnému opatření ke zvýšení efektivity. Dalším významným přínosem je vyhodnocení investic do výrobního zařízení v dlouhodobém kontextu.

Pro měření výkonnosti výrobních procesů se s úspěchem používá klíčový ukazatel OEE (v českém pojetí CEZ, jako zkratka celkové efektivity zařízení). OEE vytvořil Seiichi Nakajama ze společnosti Nippon v 60.tých letech a dnes se používá na celém světě. Tento ukazatel je populární také proto, že v sobě zahrnuje více složek ovlivňujících výrobní výkonnost, které lze samostatně analyzovat.


Teorie a praxe OEE

Ukazatel OEE je součinitel těchto složek:

OEE = dostupnost x výkonnost x kvalita

Přičemž:
Dostupnost je poměr mezi skutečnou dobou výroby a celkovým disponibilním časem výroby.
Výkonnost je poměr mezi reálnou a teoretickou rychlostí výroby.
Kvalita je poměr množství dobrých výrobků vůči celkovému počtu výrobených kusů.

Uvádí se že špičkové společnosti dosahují OEE na úrovni 85%, přičemž většina výrobních společností dosahuje asi 60%.

Kvalitní analýza OEE a jeho složek odhalí rezervy ve výkonu konkrétního zařízení nebo dílny. Ztráty ve výrobě pak je možno přesně analyzovat a srovnávat v čase, nebo srovnávat zařízení stejného typu mezi sebou. Významnou součást analýzy efektivity výrobního procesu je pak sledování prostojů.

Mnoho společností začalo využívat Excelovské tabulky k zaznamenání OEE, ale brzy bylo zjištěno, že klíčem je kvalitní a spolehlivý reporting. Systém reportů je nutno stavět na věrných a spolehlivých datech - optimálně pořízených automaticky bez vlivu lidského faktoru.

Co naše společnost nabízí ?

Společnost IMC Zlín v oblasti sledování efektivity výrobních procesů nabízí navržení a realizaci systému sběru dat z výroby a dále dodávku specializovaného programového vybavení k vyhodnocení těchto dat, zpracování OEE analýzy a jednotlivých složek. Další částí systému je sledování prostojů v reálném čase nebo analýza prostojů v rámci zvoleného období.