Průmyslové terminály

Společnost IMC Zlín nabízí průmyslové terminály firmy Unitronics. Terminály jsou vhodné pro sběr dat z výroby, jako ovládací jednotka pro různé druhy strojů a automatů.

Jedná se o programovatelné automaty (PLC) se zabudovanými vstupy a výstupy s integrovaným operátorským panelem s bohatými komunikačními možnostmi. Sortiment terminálů se liší zejména velikostí a typem displeje a způsobem rozšíření o další vstupy a výstupy.