Základní informace o společnosti

Jméno: IMC Zlín, a.s.
Sídlo: Vodní 1972, 76001 Zlín
IČ: 60754117
DIČ: CZ60754117
Zápis do veřejného rejstříku: spis. zn. B 1622 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní účet: vedený u ČSOB, číslo účtu 379889413/0300